Familiegjenforening med barn

Familieinnvandring med norsk eller nordisk statsborger – UDI

Skal søke: Familieinnvandring med norsk eller nordisk statsborger – UDI

Familieinnvandring kalles også familiegjenforening eller familieetablering. De som søker om familieinnvandring er vanligvis ektefelle, samboer eller barn av …

Du kan søke om familieinnvandring hvis du vil flytte til et familiemedlem i Norge. 

Skal søke: Familieinnvandring – UDI

Du kan søke om familieinnvandring hvis du har nær familie i Norge. Familieinnvandring skiller gjerne mellom familiegjenforening og familieetablering.

Har du et familiemedlem i Norge og ønsker å bo sammen med han eller henne? Avhengig av hvor dere er fra, kan du søke om oppholdstillatelse, oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere eller bruke registreringsordningen.

Familieinnvandring – UDI

Hvis dere har bodd sammen i Norge, må begge ha hatt lovlig opphold. Dere har, eller venter, barn sammen. Dere er begge ugift eller skilt.

Du kan søke om familieinnvandring hvis du har nær familie i Norge.

Skal søke: Familieinnvandring med statsborger fra land … – UDI

Skal søke: Familieinnvandring med statsborger fra land utenfor EU/EØS – UDI

Familiegjenforening mellom barn med opphold etter §§ 28 eller 34 og barnets foreldre og søsken.

Du kan søke om familieinnvandring hvis du vil flytte til et familiemedlem i Norge. 

Kapittel 6. Familieinnvandring – Lovdata

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) – Lovdata

Noen søker om tillatelse for å bo sammen med en ektefelle eller samboer, andre for ha samvær eller bo sammen med et barn som bor i Norge.

Familieinnvandring – Utlendingsnemnda (UNE)

Familieinnvandring – Utlendingsnemnda (UNE)

som ønsker å søke familiegjenforening med din ektefelle, samboer, barn eller søsken som du forlot i hjemlandet ditt eller i et annet land.

Personer som har familiemedlemmer bosatt i Norge, kan søke om oppholdstillatelse for familieinnvandring, enten for å bo sammen med ektefelle eller samboer, eller for å ha samvær og bo sammen med barn i Norge.

Familie- gjenforening – Røde Kors

7. jun. 2022 — Selv om drøye 60 % av alle saker om familieinnvandring har en behandlingstid på under seks måneder, ser Sivilombudet alvorlig på at UDI over …

UDIs behandlingstider og prioritering av barn i … – Sivilombudet

UDIs behandlingstider og prioritering av barn i familieinnvandringssaker – Sivilombudet

Svar på henvendelse – reiseutgifter til barn som har fått innvilget familiegjenforening. Vi viser til henvendelse mottatt per epost 22.09.21, hvor dere ber …

reiseutgifter til barn som har fått innvilget familiegjenforening

Svar på henvendelse – reiseutgifter til barn som har fått innvilget familiegjenforening

Nære familiemedlemmer betyr stort sett ektefelle/ samboer, barn under 18 år og foreldre av barn under 18 år. Krav som stilles til familiemedlemmet i Norge …

Familiegjenforening – Har du et familiemedlem i Norge og …

Familiegjenforening – Har du et familiemedlem i Norge og ønsker å bo sammen med han eller henne? – Advokatfirmaet Legalis

Familiegjenforening innebærer at familiemedlemmer som er atskilt ved at en bor i Norge mens de resterende bor i andre land, kan bosette seg sammen i Norge. Familiemedlemmet i utlandet har mulighet til å søke om å få oppholdstillatelse i Norge for å kunne bo sammen med sitt familiemedlem i Norge.

Keywords: familiegjenforening med barn