Thalidomid barn

talidomid – Store medisinske leksikon

talidomid – Store medisinske leksikon

Thalidomid er et legemiddel som ble solgt sent på 1950- og 1960-tallet som sovemiddel … Rundt 10 000–15 000 barn ble affisert av thalidomid, av disse ca.

Talidomid er et legemiddel som tidligere ble brukt mot svangerskapskvalme. Talidomid er kjent for å ha forårsaket alvorlige fosterskader (teratogene effekter). Det ble derfor trukket fra markedet. I dag brukes det mot enkelte kreftformer og spedalskhet under streng overvåkning..

Thalidomid-barn» tilbake i Brasil – NRK Livsstil

1. sep. 2012 — Mellom 10.000 og 15.000 barn ble født med deformerte armer og ben som en følge av at mødrene brukte Thalidomid under svangerskapet.

– Thalidomidgåten løst – Forskning.no

av A Waage · 2001 · Sitert av 3 — 20.10.2001: Diagnostikk og behandling – Thalidomid er et eksempel fra nyere … 10 000 barn med alvorlige misdannelser og den største medikamentskandale i …

Thalidomid – Wikipedia

Thalidomid – Wikipedia

Pasienter med alvorlig nedsatt organfunksjon må overvåkes nøye for bivirkninger. Barn: Bruk ved indikasjonen myelomatose er ikke relevant. Eldre: Ingen …

Ble født med deformerte lemmer – fikk unnskyldning etter 50 år

Talidomid forårsaker alvorlige fødselsdefekter eller død for et ufødt barn. Så lite som én kapsel tatt av en gravid kvinne kan føre til at barnet får alvorlige …

Mellom 10.000 og 15.000 barn ble født med deformerte armer og ben som en følge av at mødrene brukte Thalidomid under svangerskapet. Først nå, 50 år etter at legemiddelet ble trukket fra markedet, ba selskapet om unnskyldning.

Thalidomid – fryktet medikament med nye bruksområder

Thalidomid – fryktet medikament med nye bruksområder | Tidsskrift for Den norske legeforening

I tidsrommet slutten av 1950- og begynnelsen av 1960 tallet, ble det født omkring 10 000 thalidomide barn i verden. Det ble i Norge anerkjent 13 rammede, …

20.10.2001: Diagnostikk og behandling – Thalidomid er et eksempel fra nyere medisinsk historie på hvorledes kombinasjonen av uforutsette bivirkninger og mangelfulle rutiner for oppfølging av nye medikamenter kan bære helt galt av sted.

Thalidomide BMS «Bristol-Myers Squibb» – Felleskatalogen

Thalidomide BMS Bristol-Myers Squibb – Felleskatalogen

Thalidomide BMS Bristol-Myers Squibb – Felleskatalogen Pasientutgave

1. Hva Thalidomide BMS er og hva det brukes mot Hva Thalidomide BMS er Thalidomide BMS inneholder et virkestoff kalt talidomid. Det tilhører en gruppe

Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til helse

Skriftlig spørsmål – stortinget.no

Kan statsråden redegjøre for hvorvidt ofrene etter Thalidomide-skandalen skal tilkjennes noen form for erstatning av skadene de ble påført i Norge?

Keywords: thalidomid barn