Ukrainske barn

Ukrainske barn har tilbrakt 920 timer i tilfluktsrom – Dagsavisen

Ukrainske barn har tilbrakt 920 timer i tilfluktsrom – Dagsavisen

for 1 døgn siden — Daglig uler luftvernsirenene, og i snitt har de måttet tilbringe 920 timer, eller over 38 døgn, i tilfluktsrom og underjordiske bunkere.

Mens den ene statslederen etter den andre besøker Kyiv for å vise sin støtte til det krigsherjede landet, sitter de ukrainske barna igjen som de store taperne.

Barnehage og opplæring for ukrainske barn og unge – Udir

Barnehage og opplæring for ukrainske barn og unge

Mange tar kontakt med oss og ønsker å være fosterhjem for ukrainske barn som har flyktet fra krig. Vi setter stor pris på alle som vil hjelpe.

Barn og unge fra Ukraina har de samme rettighetene på skolen som andre elever. Noen elever har også andre rettigheter, som rett til særskilt språkopplæring og spesialundervisning. 

Opplæring av barn, unge og voksne fra Ukraina – NAFO

Opplæring av barn, unge og voksne fra Ukraina – NAFO

Barna i Ukraina trenger vår hjelp! Flere millioner ukrainske barn er kastet ut i en voldelig konflikt midt i Europa. I alle kriger er barna de mest sårbare …

Har du barn, unge eller voksne fra Ukraina i din gruppe eller klasse? Vi har samlet ressurser som kan være nyttige i skole og barnehage.

Fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger – Bufdir

Fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger | Bufdir

Barn og elever fra krig. Hva er den beste inkluderende praksisen i barnehager og skoler? Hør på Lærerrommet og erfaringene til professor Jon- …

Flere tar kontakt med oss og ønsker å være fosterhjem for ukrainske barn. Å bli fosterhjem for enslige mindreårige asylsøkere skjer på lik linje med øvrige kommunale fosterhjem.

Ukrainske barn sitter fast på russisk sommerleir – VG

Ukrainske barn sitter fast på russisk sommerleir – VG

3. jan. 2023 — Regjeringen er svært bekymret over de urovekkende rapportene om ulovlig bortadopsjon av ukrainske barn i Russland, inkludert i Murmansk oblast.

Ukrainske barn fikk tilbud om et gratis ferieopphold på Krim-halvøya. Flere måneder senere er mange fortsatt ikke kommet hjem.

Barna i Ukraina trenger deg nå – Gi hjelp – Redd Barna

Gi et bidrag! Ved å støtte Redd Barnas arbeid i Ukraina bidrar du til at barn som er rammet av konflikten får beskyttelse og hjelp!

Hjelp Ukrainas barn – Redd Barna

Hjelp Ukrainas barn

Barna i Ukraina trenger vår hjelp! Flere millioner ukrainske barn er kastet ut i en voldelig konflikt midt i Europa. I alle kriger er barna de mest sårbare og utsatte.

Ukrainere skjulte foreldreløse barn for russerne – Nettavisen

Ukraina, Foreldreløse barn | Ukrainere skjulte foreldreløse barn for russerne

Få timer etter at Russland invaderte Ukraina, begynte helsepersonell å legge en plan for hvordan de skulle hindre at babyer ble deportert og adoptert bort til russiske par.

Spesialpedagogisk innsats for ukrainske flyktningbarn – Statped

Spesialpedagogisk innsats for ukrainske flyktningbarn | statped.no

Statped jobber med å forsterke spesialpedagogisk støtte til kommunene, som skal bosette flyktninger fra Ukraina.

Svar på spørsmål om bortadoperte ukrainske barn

Svar på spørsmål om bortadoperte ukrainske barn – regjeringen.no

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (Høyre) om hvordan regjeringen jobber internasjonalt for å bidra til at bortadopterte ukrainske barn i Murmansk oblast kommer tilbake til Ukraina, og om regjeringen vil und…

Keywords: ukrainske barn