Vektkalkulator barn

Vektkalkulator er en måte å følge barn og ungdom sin …

Vektkalkulator er en måte å følge barn og ungdom sin vektutvikling | Sunn framtid

Denne vektkalkulatoren er beregnet på barn og ungdom fra 2-18 år. Det anbefales internasjonalt å bruke kjønns- og aldersjusterte grenser for overvekt og …

Denne vektkalkulatoren er beregnet på barn og ungdom fra 2-18 år. Det anbefales internasjonalt å bruke kjønns- og aldersjusterte grenser for overvekt og fedme i denne aldersgruppen. I Norge brukes begrepet iso-KMI om disse grensene. Iso-KMI er et uttrykk for hvilken vektklasse den målte verdien hos et barn tilsvarer hos voksen:

BMI-kalkulator (KMI) – NHI.no

10. nov. 2022 — Iso-KMI er et uttrykk for hvilken vektklasse den målte verdien hos et barn eller en tenåring tilsvarer hos voksne og følger nye grenser. For …

BMI-kalkulator for barn og ungdommer – MinKalkulator.net

BMI-kalkulator for barn og ungdommer | MinKalkulator.net

kroppsmasseindeks (BMI) beregnes på lignende måte for barn og ungdommer, men den tar med alderen på barnet eller ungdommen i beregningen.

Iso-BMI for barn (kalkulator og tabell) – Slanking

BMI barn – Iso-BMI kalkulator og tabell

​Vektkalkulator · KMI kurve for jenter og gutter · Nasjonal faglig retningslinje for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge.

Omregningstabell for BMI tilpasset barns alder og kjønn (kalt IsoBMI). Den vanlige BMI-vektklassifiseringen fungerer også dårlig på barn og unge under 18 år, da verken kjønn eller alder tas med i beregningen.

KMI kurven – Kostverktøyet

2-18 år barn • 18-70 år voksen • >70 år eldre. Kjønn. Jente. Gutt. Kjønn påvirker resultatet kun for barn. Resultat: 22.2kg/m2.

Tabell over jenters høyde og vekt i forhold til alder – Nettdoktor

10. apr. 2022 — For barn og tenåringer er BMI alders- og kjønnsspesifikk og blir ofte referert til som BMI for … Sett deg mål med Spurtgoal vektkalkulator …

KMI kalkulator – NEL – Norsk Elektronisk Legehåndbok

NEL – Norsk Elektronisk Legehåndbok

Kategori: Barn. 10. april 2022. 3 minutt å lese. Kroppsmasseindeks (BMI) er en persons vekt i kilogram delt på kvadratet av høyde i meter.

Normalvekt for barn – Spurt.no

Normalvekt for barn – Spurt.no

Kroppsmasseindeks (BMI) er en persons vekt i kilogram delt på kvadratet av høyde i meter. Det er en enkel måte å utføre me

Vektkalkulator barn – Spurt.no

Keywords: vektkalkulator barn